ناظران داوری پس از هر بازی با من تماس می گیرند

نایب رئیس کمیته داوران در مورد قضاوتهای هفته دوم لیگ برترگفت: تا آنجایی که گزارش ناظران به من رسیده عملکرد همه داوران در 5 بازی دیشب رضایت بخش بوده چرا که من به ناظران داوری گفته ام پس از پایان هر بازی با من تماس بگیرند و گزارش اجمالی را به من بدهند.
وی درباره شاهین و پیروزی گفت: در این بازی صحنه خاصی نداشت و مظفری زاده بسیار خوب بازی را سوت زد. پس از بازی هم ناظر بازی با من تماس کرد و ابراز رضایت کرد.
عسگری درباره اعتراض شدید یکی از مربیان لیگ برتر در بازی دیشب به تیم داوری گفت: برخورد با اعتراض مربی و کادر به نحوه قضاوت داور بازی در اختیارات داور بازی است و این وظیفه داور است که با هر کس که در زمین بازی رفتار مسئولانه ای ندارد برخورد کند و براساس قانون او را اخراج کند. اگر اعتراض به داوری شخصیت و اقتدار داور را زیر سوال ببرد از سوی هر کسی که باشد باید از زمین بازی اخراج شد.
وی درباره نحوه اعتراض به داوری در طول بازی گفت: داور براساس یک چارچوب مشخص وظیفه دارد تا طوری بازی را مدیریت و قضاوت کند که روح قانون از بین نرود. اعتراض باید محترمانه باشد . نحوه اعتراض مربیان و بازیکنان به داور اگر تبعات جانبی داشته باشد و سکوها را به هم نریزد و الفاظ زشت در آن نباشد باعث خواهد شد تا داور انعطاف نشان بدهد ، چرا که داور هم شرایط بازی و تیم ها را درک می کند.
عسگری در پایان گفت: داور باید در مقابل اعتراضات جدی و قاطع باشد و از فضای بازی تاثیر نپذیرد.

/ 0 نظر / 15 بازدید