برنامه و داوران هفته سوم لیگ دسته کشور89

یکشنبه ٨٩/٨/٢ساعت١۴:٣٠

پالایش گاز ایلام-آراء غرب کرمانشاه

داوران:ساهد اصلانی،کوروش کریمی،کاوه بهمنی

دوشنبه٨٩/٨/٣ساعت١۴:٣٠

وحدت ایرانغرب-اوراز مریوان

داوران:پیام حیدری،موسی محمدی راد،امید افخمی

مقاومت موکریان مهاباد-خیبر متوسلیان پل دختر

داوران:جواد مهتدی،ابوالفضل رضوی،رضا نجفی

استقلال همدان-دارتاک خرم آباد

داوران:برزو اداراک،جلال پارسه،فرهاد قادری

داتیس خرم آباد -احسان سپید نهاوند

داوران:ناصر ارجمند،محمد شجاعی،آرمان باغبانی

هفته چهارم دوشنبه ٨٩/٨/٣ ساعت:١۵

خدمات شهری کیش-سایپا برازجان

داوران:محمد تقی ظرافت،فرهاد عروجی،مهدی جعفری

/ 0 نظر / 5 بازدید