برنامه و داوران هفته پنجم لیگ دسته سوم باشگاه های کشور

شنبه٨٩/٨/٨ساعت١۴:٣٠

مهارت مهدی شهر-گیتی پسند اصفهان

داوران:علی بای،هادی حسینی،علی اکبر نوری

ارم ساز قم-جاوید کرج

داوران:بابک خشنو،اسماعیل رجبی،مرتضی اعظمب

تلاش نظر آباد-سپاهان نوین اصفهان

داوران:یدالله محمودی،ابوالفضل مرادی،حمید رضا حیدری

پیام بابل-آریا سپاهان قم

داوران:حسین زیاری،محسن جرجانی،علی متدلی

پاس بیرجند-ناز سرام میبد

داوران:عباس مهدی زاده،علی محبی زاده،غلامرضا حق پور

آلمینیوم المهدی نوین هرمزگان-نیروگاره ایرانشهر

داوران:حمید رضا پایدار،حسن آتش افروز،علی سالم

شهرداری زرند کرمان-خاتم اردکان

داوران:ایرج بلیده،محمد نصیر بامری،حمید ریگی

امید سرامیک میبد-شهرداری قائن

داوران:احمد موسوی،حسین افضلی،مهدی کاظمی

مس شهر بابک-پرسپولیس زاهدان

داوران:مرتضی حیدری،رضا حیدری،علی حیدری

پرسپولیس شیراز-کارگر بنه گز

داوران:جواد محمدی،بهزاد پناهی،عباس سعادت

استقلال دهدشت-میلاد دزفول

داوران:عقیل جهانبازی،براتعلی مولوی،حمید نادری

/ 0 نظر / 4 بازدید