برنامه و داوران مسابقات لیگ برتر امیدهای کشور هفته دوم

پنجشنبه٨٩/١٠/٣٠ساعت١۴

ابومسلم خراسان-سپاهان اصفهان

داوران:احمد موسوی-حسین افضلی-مهدی کاظمی

شموشک نوشهر-استقلال اهواز

داوران:سجاد لطافتی-عسگر محمدی-امیر قاسمی

نفت اهواز-مس کرمان

داوران:جلال چراغی-حسین زنده دل-اکبر بابایی

مس رفسنجان-فولاد خوزستان

داوران:علیرضا ناظری-ابوالفضی گرجی-حامد سلیمانی

شنبه ٨٩/١١/٢ساعت١۴

شهرداری گچساران-ملوان بندر انزلی

داوران:فرید فرشاد-حسین مفتاح-مهدی جعفری

نفت آبادان-نساجی مازندران

داوران:برزو ادراک-پژمان لرستانی-فرها قادری

/ 0 نظر / 4 بازدید