برنامه و داوران لیگ دسته دوم کشور هفته نهم

یکشنبه٨٩/٩/٧ساعت١۴

شهرداری لنگرود-شموشک نوشهر

داوران:مهدی کلاکی،جواد مداح،حافظ عظیمی،البرز جهانگیر

گسترش فولاد نوین-گاز سرخس

داوران:محمد حسین مرادی،علی اکبر نوری،معراج فتشمی،علی بالوده

گاز فجر جم-مقاومت تهران

داوران:امید صالحیان،عبدالحسین سواری،حسین ظهیری،علیرضا زارعی

چوکا تالش-شهرداری زنجان

داوران:کوپال ناظمی،محمد بیات ترک،اسد حاج محمد،شهرام توانا

/ 0 نظر / 6 بازدید