اعلام اسامی داوران قضاوت کننده در رقابتهای هفته سیزدهم

جمعه ٨٩/٨/٧

نفت تهران – سایپا                                   ١۵/٣٠               اکباتان – تهران

البرز حاجی پور-حسین طالقانی-تورج عیوض محمدی-علی بابایی نژاد

پاس همدان – ملوان انزلی                         ١۵/٣٠               قدس – همدان

غلامرضا جباری-صادق نوری-حسن یوسفی-محمد کمانی

پیکان قزوین – نفت آبادان                         ١۵/٣٠               شهید رجایی – قزوین

شاهین حاج بابایی-رحیم شاهین-سخاوت سلیمانی نژاد-رسول رهبرفام

مس کرمان – صبای قم                             15/16               شهید باهنر – کرمان

محسن قهرمانی-مرتضی کریمی-علیرضا کناری-جمشید محمدی

فولاد مبارکه – تراکتورسازی                    ١۵/٣٠               فولادشهر – اصفهان

مسعود مرادی-حسن کامرانی فر-علیرضا کهوری-قاسم واحدی

استقلال – راهن آهن                                 ١٧/۴۵               آزادی – تهران

سعید مظفری زاده-سید علی نژادیان-بهرام کیانی-علیرضا اکرمی

فولاد خوزستان – شاهین بوشهر                ١٨                    تختی – اهواز

یداله جهانبازی-بابک داوری-مهدی عالیقدر-اسماعیل بابلی

شنبه ٨٩/٨/٨

شهرداری تبریز – ذوب آهن                     ١۵/۴۵               یادگار امام (ره) – تبریز

محمدرضا اکبریان-حمید غمزه-آرمان اسعدی-مرداس جابری

استیل آذین – پیروزی                              ١٧/۴۵               آزادی – تهران

محسن ترکی-داوود رفعتی-محسن فریمانی-جمشیددانش مهر

/ 0 نظر / 2 بازدید