اسامی داوران قضاوت کننده ایران سوریه

اسامی داوران قضاوت کننده در اولین دیدار تدارکاتی تیم ملی نوجوانان ایران و سوریه از سوی کمیته داوران اعلام شد.

تیم ملی نوجوانان ایران-تیم ملی نوجوانان سوریه-سه شنبه1/6/90-ساعت 22:00

سعید فتاحی-جواد مداح-اسد حاج محمد-یاسر همرنگ

/ 0 نظر / 15 بازدید