سیار: دیدار برق وفولادیزدباید تکرارشود

در بازی دوتیم برق شیراز وفولاد یزد در چارچوب هفته بیست وسوم لیگ دسته اول داور مسابقه دچار اشتباهی فاحش شد.در دقیقه ۸۰بازی فرید عابدی در لحظه تعویضش در حالی که قصد اتلاف وقت داشت کارت زرد دوم را گرفت وباکارت قرمز روبرو شد اما داور مسابقه اجازه داد که بازیکن جانشین وارد زمین شود وبرق که یک اخراجی داشت نه نفره نشد.
دکتر پرویز سیارکارشناس داوری فوتبال کشور در این خصوص  گفت:این نکته آموزشی است وبر اساس قانون تعویض زمانی صورت می گیرد که بازیکن کامل از زمین خارج شود.در حالی که عابدی در زمین بازی مرتکب نقض قانون(اتلاف وقت) شده وارتباطی به بیرون زمین نداشت پس باید ابتدا او اخراج می گردید وبازیکن جانشین به جای فرد دیگری به زمین می آمد.این اشتباه محرز داوری است وبر اساس ماده ۳۸ آیین نامه انضباطی که می گوید در صورت اشتباه مقامات رسمی در برگزاری مسابقه کمیته مسابقات با توجه به کیفیت اشتباه ومیزان تاثیر آن در سرنوشت تیم ها ونتیجه مسابقه می تواند نتیجه را تایید یابازی را تجدید کند، این بازی باید تجدید شود زیرا برق ۹نفره می شد وشریاط تیم یزدی هم در جدول خوب نیست.ایرج ساعدی داور بازی بود.

 

/ 0 نظر / 15 بازدید