برنامه و داوران هفته یازدهم لیگ دسته دوم کشور

چهارشنبه ٨٩/٩/١٧ساعت١۴
شهرداری لنگرود-گاز فجر بوشهر
داوران:رضا عادل،اصغر حاتمیان،محسن سلطانی،کمیل غلامی
یکشنبه٨٩/٩/٢١ساعت١۴
شهرداری نوشهر-شهرداری زنجان
داوران:غلامرضا عباچی،محمد رضا پازوکی،علی اکبر نوری،غلام رضوی
پاس نوین همدان-ذوب آهن نوین اصفهان
امیر مبشر،محمد راض طالبی،جلال پارسه،مرتضی چهار دولی

/ 0 نظر / 7 بازدید