اسامی داوران قضاوت کننده در لیگ دسته ۳

۲۳/۳/۹۰-دوشنبه-دیدار پلی آف-دور رفت

گیتی پسند اصفهان-شهرداری انزلی

محمدرضا فغانی-حسن توماری-سعید آل وردی-روح اله تیموری

آلومینیوم المهدی نوین-بام شهر کرد

رحیم مهرپیشه-فرید امیدوار-فرهاد مروجی-مهدی یوسف زاده

۲۴/۳/۹۰-سه شنبه –دیدار فینال و رده بندی-دور رفت

ملی حفاری –مهر کرج

عقیل جهانبازی-مرتضی مالکی-محمدرضا طالبی(فینال)

داتیس لرستان-نفت محمود آباد

بهروز رنجبر-حسن ظهیری-علی حاتمیان(رده بندی)

/ 0 نظر / 15 بازدید