برنامه و داوران هفته پنجم لیگ دسته سوم باشگاهای کشور

شنبه٨٩/٨/٨ساعت١۴:٣٠

انتظام تهران-ستاره سرخ زنجان

داوران:سعید رحیمی مقدم،رضا نجفی،مهدی زنجانی

شهرداری نوین تبریز-ذرت کاران پار آباد

داوران:قاسم جعفری،کیوان مهرزاد،حامد احدی

شهرداری لاهیجان-شمس خوی

داوران:بخشعلی حیاتی،محمد شاکر،پیام ولیزاده

چی چست ارومیه-شاهین تهران

داوران:علی احمدی،امیر علیزاده،مرتضی نیکجو

آرمین تهران-البرز قزوین

داوران:محمد جلیلوند،مرتضی شیداریان،محمد رضا فتحی

آستو آبیک قزوین-یاران کپول چای انزلی

داوران:ایرج محمدی،محمد وشاق،محمد نوری

هیات فوتبال کاشمر-بهمن گلستان

داوران:سید احمد موسوی،حسین افضلی،مهدی کاظمی

شهرداری اسلامشهر-دهداری مشهد

داوران:محسن سیمند،اباذر شیرازی،حسین زمانی

شهرداری بهشهر-نفتون تهران

داوران:مختار عبدالهی،عسگر محمدی،امیر قاسمی

راه آهن نوین شهر ری-هیات فوتبال خراسان شمالی

داوران:هادی مسلمی،محمد بوالحسنی،وحید حاجیلو

پرسپولیس قائمشهر-نفت محمود آباد

داوران:محمد حسین مرادی،هادی برزو،اسد حاج محمد

روستایی عشایری نور-فراغی بندر ترکمن

داوران:محمود سیامکی،حسین رحیمی،مجتبی محمدی

هودکن باباخانی-هپکو اراک

داوران:هادی فاضلی،وحید پاکیده،مرتضی شعبانی

/ 0 نظر / 4 بازدید