نتیجه کارشناسی داوری دربی در برنامه نود توسط نصیرزاده

با توجه به این کارشناسی اشتباهات داوری عبارتست از:
۱- ضربه آرنج نصرتی به کرار پنالتی بود همراه جریمه شخصی 
۲- آفساید مجیدی اشتباه بود.
۳- یک خطای پنالتی منتظری روی کریمی گرفته نشد.
۴- گرفتن دست نورمحمدی توسط کرار جریمه شخصی داشت.
۵- کشیدن موی کرار توسط نورمحمدی اخراج داشت.
۶- خطای مازیار زارع روی کرار کارت دوم و اخراج داشت.
۷- خطای کاظمیان روی خسرو حیدری اشتباها خطای حیدری گرفته شد و کارت زرد به او داده شد.
عجب قضاوت کم اشتباهی!!!
نظرتون چیه؟

/ 0 نظر / 15 بازدید