مقصرین و خود فروختگان باید از خود خجالت بکشند.

متاسفانه در چند هفته گذشته تعدادی از خود فروشان به اصطلاح داور و تعدادی افراد که جز افراد حاشیه ساز جامعه داوری هستند با نظرات و حرفهای غیر کارشناسانه سعی در بر هم زدن اتحاد داوران داشتند که البته باید این افراد به دلیل بیانه باشگاه های ورزشی شاهین بوشهر  از روی بخشی زاده که به ناگاه با آماج حملات ناجوانمردانه از سوی عده ای از همکاران روبرو شده بود خجالت بکشند.متن بیانه باشگاه شاهین بوشهر به شرح زیر می باشد:

دنیای عجیبی است. گاهی آدم ها به پای آنچه به آن عشق می ورزند، خیلی چیزها را می ریزند. زمانه لنگ لنگان می آید وبال آرزوهایت را قیچی می کند. این درد نیست شاید هم درمان باشد. باختن در فرهنگ ورزش یعنی بستری برای پریدن واوج گیری مجدد.ا مروز سعید بخشی زاده به سبب اشتباهی، تنها مانده است. این تنهایی دردآور محصول فوتبالی است که غالب ارکانش ایراد دارند و برپایه همین ایرادات هم چرخش چرخیده است.
مکتب شاهین مکتب اخلاق مداری است. از آ ن روزی که سوت همین داور جوان، چشم بوشهری ها خیس کرد مدتی گذشته  و امروز که قربانی شدن او در این فضا را می بینیم به خود می لرزیم که داریم به کجا می رویم؟ بخشی زاده اشتباه کرده است و تاوان این اشتباه را می دهد اما فوتبال ما برای اینکه او به این جایگاه برسد کم هزینه نکرده است. سعید بخشی زاده سرمایه این فوتبال است و نباید با او آنی شود که چمن فوتبال را سیاه ببیند.  بغض فروخورده اش در این روزها، پر از درد است و ما واین مردمان دریا دل دیار خلیج همیشه فارس برای بازگشتش به روزهای خوب و روشن، شانه همدردی پهن می کنیم تا برگردد و بازهم در این فوتبال نفس بکشد.
قربانی شدن بخشی زاده ها را هیچگاه نخواسته ونمی خواهیم. در سلامت نفس او تردیدی نیست. امیدواریم مسئولین هم برای بازگشت وی به سطح اول فوتبال کشور تلاش نمایند.
برای این داور عزیز و هموطن خوبمان هم می نویسیم: گذر روزگار پراست از بازیهای اینچنینی. خودت را ببخش و برگرد. فوتبال عرصه کینه و انتقام نیست. خودت را قصاص نکن. حوالی همین روزهای درد آور و لبریز از تنهایی مشق خواستن را مروری هزار باره کن تا بازگشتت چشم ها را خیره کند. سپیدترین روزها را برایت آرزومندیم.

باشگاه ورزشی شاهین بوشهر

/ 1 نظر / 8 بازدید